Raafs Advocatuur

Regulier bestuursrecht

In het reguliere bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Denk bijvoorbeeld aan subsidies, vergunningen en uitkeringen, maar ook het opleggen van maatregelen in het kader van handhavend optreden. Als je het niet eens bent met een beslissing die is genomen door een bestuursorgaan, kun je bezwaar maken. In het bestuursrecht kun je onder meer te maken krijgen met het bestuurs(straf)recht, het sociaal zekerheidsrecht of het omgevingsrecht.

raafs advocatuur advocaat limburg sittard vreemdenlingenrecht assielrecht bestuursrecht strafrecht horizontal 00067

Bestuursstrafrecht

Het bestuursstrafrecht bevindt zich tussen het strafrecht en het bestuursrecht. Steeds vaker wordt namelijk in plaats van strafrechtelijk optreden, gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het bestuursrecht biedt. Denk bijvoorbeeld aan het opleggen van een bestuurlijke boete, het sluiten van een woning op grond van de Opiumwet, het ongeldig verklaren van een rijbewijs, het opleggen van een huisverbod of het intrekken of weigeren van een vergunning op grond van de Wet BIBOB. Het zijn allemaal sancties die verpakt zijn in een bestuursrechtelijk besluit, en die voor de betrokkene doorgaans ook als bestraffend ervaren worden.

Kennis van het strafrecht én het bestuursrecht is essentieel voor goede rechtsbijstand. Raafs Advocatuur heeft beide specialismen in huis.

Door deze combinatie van specialisaties kan Raafs Advocatuur jou hoogwaardige juridische bijstand verlenen in zaken die te maken hebben met bestuurlijke handhaving en het bestuursstrafrecht.

Whatsapp: +31 (0)6 14 22 30 74

raafs advocatuur advocaat limburg sittard vreemdenlingenrecht assielrecht bestuursrecht strafrecht horizontal 00015
raafs advocatuur advocaat limburg sittard vreemdenlingenrecht assielrecht bestuursrecht strafrecht horizontal 00017

Sociaal zekerheidsrecht

Kom jij terecht bij de gemeente, omdat je niet meer zelfstandig kunt voorzien in je eigen bestaan en levensonderhoud of moet je een beroep doen op sociale voorzieningen bij een overheidsinstantie, dan hebben we het over het sociaal zekerheidsrecht. Denk bijvoorbeeld aan een bijstandsuitkering (Participatiewet), werkloosheid (WW), ziekte (Ziektewet) of arbeidsongeschiktheid (WIA, Wajong).

De bestuursorganen stellen jouw rechten en plichten vast. Je aanvraag voor een uitkering wordt afgewezen, beëindigd of ingetrokken of je krijgt een sanctie opgelegd. Als je het hier niet mee eens bent, is het van groots belang dat je hier zo snel mogelijk op reageert. Raafs advocatuur staat je hier bij en beoordeelt of je een bezwaarschrift moet indienen en binnen welk termijn.

Whatsapp: +31 (0)6 14 22 30 74

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht gaat spelen indien er een verandering plaatsvindt in de fysieke leefomgeving. Dit betreft ruimtelijke ordening, bouwen, wonen en milieu.

Voor veel van deze veranderingen is een vergunning nodig en worden er allerhande beslissingen door bestuursorganen genomen. Wil je bijvoorbeeld verbouwen of bezwaar maken tegen een vergunning van een ander? Raafs advocatuur treedt voor jou op en vertegenwoordigt je.

Whatsapp: +31 (0)6 14 22 30 74

raafs advocatuur advocaat limburg sittard vreemdenlingenrecht assielrecht bestuursrecht strafrecht horizontal 00069

Waar kunnen we jou mee helpen?

Ben je op zoek naar een advocaat? Neem gerust vrijblijvend contact op, dan bekijken we samen of en hoe we jou het beste kunnen helpen.

Whatsapp: +31 (0)6 14 22 30 74

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht gaat spelen indien er een verandering plaatsvindt in de fysieke leefomgeving. Dit betreft ruimtelijke ordening, bouwen, wonen en milieu.

Voor veel van deze veranderingen is een vergunning nodig, hier komt het omgevingsrecht om de hoek kijken. Wil je bijvoorbeeld verbouwen of bezwaar maken tegen een vergunning van een ander? Raafs advocatuur treedt voor jou op en vertegenwoordigt je.

Whatsapp: +31 (0)6 14 22 30 74

raafs advocatuur advocaat limburg sittard vreemdenlingenrecht assielrecht bestuursrecht strafrecht horizontal 00036

Bestuursstrafrecht

Het bestuursstrafrecht bevindt zich tussen het strafrecht en het bestuursrecht. Je kunt een beroep doen op het bestuursstrafrecht als je vindt dat de overheid een verkeerd besluit heeft genomen door middel van een bestuurlijke sanctie of maatregel. Voorbeelden van het bestuursstrafrecht zijn: de Gemeentewet (woonoverlast, gebiedsontzeggingen, verblijfsverboden, woningsluitingen) en de Opiumwet (sluiting op grond van art. 13b Opiumwet), maar ook een geweigerde vergunning, een opgelegde boete of stopzetting van een uitkering of subsidie horen hierbij. Ook indien je te maken krijgt met overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet, de We arbeid vreemdelingen en andere bijzondere wetten, spreken we van bestuursstrafrecht.
raafs advocatuur advocaat limburg sittard vreemdenlingenrecht assielrecht bestuursrecht strafrecht horizontal 00018
Whatsapp
💬 hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kan ik je helpen?