Disclaimer website

Raafs Advocatuur heeft de website ingericht als service naar klanten, adviseurs en overige relaties en belanghebbenden. Wanneer u de website bezoekt, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de hieronder vermelde voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat. Mocht u niet instemmen met deze voorwaarden, dan dient u de website onmiddellijk te verlaten.

Algemene informatie

De website bevat uitsluitend algemene informatie. De gepubliceerde informatie is niet als een advies te beschouwen. Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze opgesteld, aanvaardt Raafs Advocatuur geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuiste, incomplete of onvolledige informatie.

Mocht u gebruik willen maken van informatie op deze website, dan dient u vooraf toestemming te verkrijgen. Deze website publiceert informatie die door het auteursrecht, merkenrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht wordt beschermd. Voor verdere toelichting over de informatie op deze website kunt u contact opnemen via info@raafsadvocatuur.nl.

Links

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Raafs Advocatuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, noch voor het materiaal dat u mogelijkerwijs op die websites kunt downloaden. Bovendien kunnen er afwijkende voorwaarden gelden. Raafs Advocatuur biedt hyperlinks naar andere websites zuiver en alleen aan voor uw gemak.

Uw gegevens

Alle informatie die door u als gebruiker op deze website wordt geplaatst of achtergelaten, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigen beschouwd. Raafs Advocatuur kan de door u geplaatste of achtergelaten informatie uitwisselen of gebruiken voor welk doel dan ook. Als u persoonlijke informatie op deze website achterlaat, geeft u Raafs Advocatuur toestemming deze informatie voor eigen bedrijfsdoeleinden te gebruiken in Nederland of buiten Nederland. Voor verdere informatie over de wijze waarop Raafs Advocatuur met uw persoonsgegevens omgaat, wordt verwezen naar de Privacy Statement.

Whatsapp
💬 hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kan ik je helpen?