raafs advocatuur favicon

Raafs Advocatuur

Sluiting drugspand: de gevolgen voor de verhuurder

Volgens Artikel 13b van de Opiumwet mag de burgermeester een woning of pand sluiten als er een overtreding heeft plaatsgevonden van de Opiumwet, bijvoorbeeld in het geval van de aanwezigheid van een hennepkwekerij of bepaalde hoeveelheden soft- of harddrugs. Afhankelijk van de ernst van de overtreding en het beleid van de gemeente, kan een pand van 1 maand tot onbepaalde tijd worden gesloten. Gemeentes maken vrij vaak gebruik van deze bevoegdheid. Zowel voor de huurder als de verhuurder van het pand kan dit grote gevolgen hebben. De huurders moeten ten eerste voor de duur van de sluiting het pand verlaten. Zij zijn over deze periode geen huur verschuldigd. Dit heeft vervolgens weer nadelige gevolgen voor de eigenaar van het pand. Hij heeft immers geen recht op huurinkomsten over de sluitingsperiode. De vraag is dan ook wat de verhuurder precies kan doen als hij te maken krijgt met de sluiting van zijn pand.

Ontbinden

De verhuurder heeft ten eerste het recht om de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Zo is hij niet meer gebonden aan het contract met de huurders. De verhuurder kan het pand echter niet opnieuw verhuren als het nog gesloten is. Hierdoor kan de schade behoorlijk oplopen, zeker in het geval dat het pand voor langere tijd is gesloten.

Schadevergoeding 

De vraag is daarom of de verhuurder hier iets tegen kan doen. Kan de verhuurder bijvoorbeeld schadevergoeding eisen van de huurder? In principe is dit mogelijk. Voorwaarde is wel dat de verhuurder niet heeft meegewerkt aan de overtreding. Dan is de opgelopen schade (deels) eigen schuld.

Bezwaar

De verhuurder kan naast schadevergoeding eisen ook bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente om het drugspand te sluiten. Uit rechtspraak volgt echter dat de kans van slagen van een bezwaar tegen een sluiting gering is. Een voorwaarde is niet alleen dat de verhuurder niet op de hoogte was van de activiteiten in het pand, maar ook dat hij aan zijn/haar zorgplicht heeft voldaan. Dit is een strenge zorgplicht. De verhuurder zal moeten aantonen dat hij niet wist en ook redelijkerwijs niet kon weten dat er een overtreding van de Opiumwet in zijn pand plaatsvond. Dit houdt in dat de verhuurder concreet toezicht moet houden en controles moet uitvoeren op het gebruik van zijn pand. Als verhuurder kan aantonen dat hij inderdaad aan deze zorgplicht heeft voldaan, kan eventueel schadevergoeding worden geëist van de gemeente voor de gederfde huur worden.

 

 

Over Raafs Advocatuur
Raafs Advocatuur is een laagdrempelig advocatenkantoor met een eerlijke en betrokken aanpak. We zijn gespecialiseerd in het asiel- en migratierecht en staan klanten bij door heel Nederland, zelfs over de hele wereld. Naast het asiel- en vreemdelingenrechtrecht behandelt Raafs advocatuur zaken op het gebied van toezicht en bewaring, en het bestuurs- en strafrecht.

Waar kunnen we jou mee helpen?

Ben je op zoek naar een advocaat? Neem gerust vrijblijvend contact op, dan bekijken we samen of en hoe we jou het beste kunnen helpen.

Whatsapp: +31 (0)6 14 22 30 74

Whatsapp
💬 hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kan ik je helpen?